Kuopion lukioiden kieliohjelma ja -tarjonta

 

Suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kansainvälistyminen ja muuttuminen monikulttuuriseksi asettavat vaatimuksia kielitaidolle ja kulttuurien tuntemukselle. Vieraat kielet antavat opiskelijalle elämässä ja työssä tarvittavan viestinnän välineen sekä valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja työtehtäviin. Lukiossa opiskeltavien kielten valikoiman tulee olla joustava ja riittävän laaja, jotta se vastaa opiskelijoiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Kieliohjelman tulee olla sellainen, että se ylläpitää ja kehittää yleisen kielitaidon tasoa.

 

Kuopion lukioiden kieliohjelma pohjautuu Kuopion perusopetuksen kieliohjelmaan: lukiossa voi opiskella kaikkia Kuopion perusopetuksen kieliohjelman mukaisia A1/A2- ja B1 -kieliä (englanti, saksa, ranska, venäjä, ruotsi). Aikuislukio tarjoaa myös espanjan A-oppimäärän mukaisia kursseja.

 

A1-englannissa ja B1-ruotsissa tarjotaan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi runsaasti kaupunkikohtaisia soveltavia kursseja, jotka auttavat opiskelijaa kehittämään kielitaitoaan niin ylioppilaskirjoituksia kuin jatko-opintoja varten.

 

B2- ja B3-kielten tarjontaa toteutetaan kysynnän ja resurssien puitteissa. Tarjottavia B2- ja B3-kieliä ovat saksa, ranska, venäjä, latina, espanja ja italia. Lukiot voivat tarjota muitakin kieliä ja myös B3-oppimäärää lyhyempiä kieliopintoja, esimerkiksi kiinaa tai japania.

 

Lukioiden yhteinen johtonumerojärjestelmä mahdollistaa opiskelijalle myös sellaisen vieraan kielen valinnan, jota omassa koulussa ei tarjota. Osa kieliopinnoista voidaan toteuttaa etä- ja verkko-opetuksena tai itsenäisenä opiskeluna.

 

Kuopion Lyseon lukiossa on IB-linja. Ensimmäinen vuosi on valmistava vuosi. Tuolloin opiskellaan 30 suomalaisen lukion kurssia, joista 17 - 18 englanniksi. IB-opiskelijat ovat omana ryhmänään jo valmistavana vuonna. Valmistavana vuonna opetellaan talon tavoille, otetaan englanti työkieleksi ja tutustutaan jo IB:lle tyypillisiin opiskelutapoihin. Ryhmätöitä on monissa aineissa, suullisia ja kirjallisia esityksiä sekä kokeellista työskentelyä.

 

IB-ohjelma: Varsinaiset IB-opinnot kestävät kaksi vuotta. Valmistavan vuoden aikana valitaan kuusi tai seitsemän ainetta, joita opiskellaan sitten kaksi vuotta koko ajan. Nämä kuusi ainetta myös kirjoitetaan IB-ylioppilaskirjoituksissa.

 

Koordinaattori Eveliina Bovellan

eveliina.bovellan@opedu.kuopio.fi

puh. +358 44 718 1888

KIEKU-logo
KIEKU-logo