Saksan kielellä rikastettu opetus

 

Kuopion kaupungissa tarjotaan saksan kielellä rikastettua opetusta Kalevalan koulussa 1. – 6. luokilla.

 

KALEVALAN KOULU

 

Kalevalan koulussa on pitkät ja vahvat perinteet saksan kielen opetuksessa. Opetusmuodon virallinen nimitys on kielirikasteinen opetus saksan kielellä (EU:n käyttämä käsite CLIL-opetus). Kalevalan koulu toimii yhtenä harjoittelukouluna Berliinin Humboldin yliopiston kasvatustieteen laitoksen opiskelijoille.

 

Saksan kielellä rikastetun opetuksen luokat 1-6 noudattavat samaa opetussuunnitelmaa kuin suomenkieliset luokat. Saksan kielellä rikastetussa opetuksessa painotetaan hyvän saksan kielen taidon oppimista luonnollisella tavalla päivittäisissä rutiineissa ja oppimistilanteissa opettajien ja muiden oppilaiden kanssa opetuskeskusteluiden ja tuntityöskentelyn kautta. Tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat luonnollisen ja mutkattoman suhteen vieraaseen kieleen.

 

1.- ja 2.-luokkalaisten saksan opiskelu tapahtuu arkitilanteissa mm. kuvaamataidon, musiikin ja ympäristötiedon yhteydessä saksankielisissä opetustuokioissa. Tunneilla leikitään ja lauletaan ja opetellaan saksankielisiä sanoja ja sanontoja. Tärkeässä osassa on myös saksankielisten maiden kulttuurin ja perinteiden opetus. Oppilaita kannustetaan käyttämään saksaa niin paljon kuin mahdollista kaikissa koulutilanteissa. Tarpeen vaatiessa oppilaat voivat aina ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan myös suomeksi. Ylemmille luokille siirryttäessä tavoitteena on oppia lukemaan ja kirjoittamaan yhä enenevässä määrin myös saksaksi.

 

Ensimmäiselle luokalle hakeutuvalta oppilaalta ei edellytetä saksan kielen pohjataitoa. Hakuaika ensimmäiselle luokalle on vuosittain kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Koordinaattori Eveliina Bovellan

eveliina.bovellan@opedu.kuopio.fi

puh. +358 44 718 1888

KIEKU-logo
KIEKU-logo