VARHENNETTU ENGLANTI

 

Varhennettua englantia opetetaan osassa Kuopion kaupungin peruskouluissa. Varhennettua englantia on yksi vuosiviikkotunti luokilla 1 ja/tai 2.

 

Varhennetun englannin yleistavoitteena on luoda pohjaa vieraan kielen opiskelulle leikinomaisin keinoin turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä. Pääpaino on puhutussa kielessä, jota pyritään kuuntelemaan, ymmärtämään ja tuottamaan toiminnallisuuden avulla. Oikea ääntäminen on tärkeää alusta alkaen. Oppilaiden ikäkausi ja valmiudet on otettava huomioon opetusta suunniteltaessa. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä.

 

Oppilas tutustuu ja tulee tietoiseksi englannin kielestä ja englanninkielisten maiden kulttuurista sekä motivoituu ja rohkaistuu puhumaan kieltä sana- ja sanontatasolla. Oppiminen perustuu toiminnallisuuteen ja aktiiviseen, suulliseen kielenkäyttöön. Tunneilla pyritään luomaan kestävä innostus kielten opiskelua kohtaan tulevaisuudessa.

 

Koordinaattori Eveliina Bovellan

eveliina.bovellan@opedu.kuopio.fi

puh. +358 44 718 1888

KIEKU-logo
KIEKU-logo